Mùa thu em đi qua


Có một mùa thu lá ngủ say
Gió vẫn chưa buồn thổi chút lay
Tìm đâu vàng khối tình sầu đọng
Giọt hanh hao nắng rớt trên tay

Cũng lỡ phai rồi thay bao lá
Đời lạ gì nhau cho với ta
Tìm chi gọt mãng đời xanh xót
Thoi có đâu chờ đưa bóng qua

Mỗi nhịp chân trần trên lá khô
Hương tình thu dậy bước sóng xô
Em vươn vai hít đầy nhung nhớ
Chôn phủ phàng sâu dưới nấm mồ

Nguyenmk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s