QUẢ BÁO


Quả Báo!(後果)
*(The Consequences)*

Trong cách dụng từ “Quả báo” là từ của nhà Phật, còn từ Hán được ghi bên trên trong dấu ngoặc thì đọc là “Hậu Quả”.

Trong cách hiểu văn tự, thì “Hậu quả” hay “Quả báo” đều chung một ý nghĩa như “Hiện tượng tiếp sau” sự việc hay hành vi mà trước đó chúng ta chọn cách để thỏa mãn tư vọng. Nói cách dễ hiểu hơn thì đó những kết quả có thể xãy ra trong hay ngoài ý muốn của mình và nó cũng không phải là hồi kết thúc (hết), sự đối đãi của “Quả báo” không có là ‘quả dữ’ hay ‘quả lành’; bởi khái niệm lành dữ cũng tự do người đó thọ nhận cảm xúc mà thôi, chứ nó chẳng khác gì nhau.

Khi gương sạch ta soi hình thấy rõ, gương bẩn bụi khi soi hình mù mờ, chiếc gương thì vẫn chỉ là vật phản chiếu lại hình ảnh, còn cách ta chọn để nhìn chính mình ở trạng thái nào, thì cảm xúc ở trạng thái ấy chứ hình ảnh cũng vẫn thế thôi.

Nói rõ hơn, khi mình chọn những tác động mà hành vi đó ảnh hưởng vào nền tảng phẩm giá đạo đức nhân vị đã xem đó là “chuẩn mực” thì mình sẽ đón nhận sự đáp trả bằng chính cái trị giá “ân; nợ” ấy.
Trong bài viết “Thoại Thiền” trước có nói là: Vạn vật thể đều ▪Đúng▪ và ▪Hội đủ▪ chứ không hề có thừa hay trật; ngay cả lúc chúng bị hủy diệt cũng không hề có sự sai/trật

Chính ở điểm nầy, bài viết muốn trình bày một nghiệm thức để không phải hối tiếc hay thái quá bất luận sự việc nào xảy ra cho mình, một khi nhận thức đã được trưởng thành trong mỗi ý niệm thì sự “được; mất;” ở đời sống thực tại, chỉ là một trong những chuỗi “quả báo” đến trước hay muộn có thế thôi.
Nhiều người trong chúng ta, thường hiểu đơn thuần “Quả Báo” là ứng nghiệt do hành vi “bất thiện”; mà không nhìn thấu ra đó là tất cả mọi tạo tác và cũng không có gì là “Thiện hay Ác nghiệp” mọi tương tác đều phải Đúng và Hội đủ, bất luận là hành vi ‘Lành hay Dữ’ theo cách mà nhân gian thiển nghĩ.

■Đúng

Mỗi cá thể, tư vọng luôn khác nhau về cách ứng xử theo hướng riêng bằng cái nhận thức giới hạn, mỗi hành vi, ý niệm của từng cá thể luôn tự nghĩ biết cho mình “đúng” và cái “đúng” sẽ phản hồi bằng chính cái quả từ duyên đó.

Tất cả mọi vọng động của một cá thể, cho dù mang ý nghĩa nào cũng vẫn chỉ là “cho ra, trả về”.
Quả báo chính là sự hiện diện ‘Bù Trừ’ hiển nhiên của bánh xe luân vũ, dù bằng sự cảm nhận nào của người đời cho là Lành; Dữ; Thiện; Ác. Còn ý niệm nhận” hay trả tùy thuộc vào cá thể đó cảm nhận cái “quy luật bù trừ” được dán cái nhãn cho nó là “họa” với “phước“.
Họa hay Phước chỉ là thuật ngữ cho cái chuỗi “quả báo” hiển nhiên và mường tượng như thể “quy luật” của hóa tạo.

■Hội đủ

Có lần một người chị đặt nghi vấn rằng:
“Người hiền làm việc thiện, giúp đỡ, bố thí nhiều, sao lại chết sớm, còn mấy cái thứ ác bá, cường hào lại sống lâu vậy?”
Đây là câu hỏi chẳng có mới mẽ gì với các vị sư tu tịnh lâu năm. Nhưng với người không chuyên tu tĩnh, hẳn là vấn đề hốc búa lắm và có lần nghe một một vị sư trả lời gọn ơ “Làm phước đức, trả hết nghiệp đâu còn vướng bận gì nữa, nên ra đi thôi”.

Người hỏi đôi khi chỉ để nêu cái tư kiến mang sẵn tâm niệm hoài nghi “bất phân minh” cho nên cũng không dễ gì thông cảm với câu trả lời ấy ngay được. Bởi thế, Vấn – Đáp phải có chung tần số tri thức, như vậy mới viên dung chứng ngộ được.

Theo khuynh hướng “Duyên và Nghiệp” mà hầu hết trong chúng ta đã từng nghe qua, thì ai cũng hiểu ít nhiều rồi. Triết thuyết phật giáo điểm chỉ mọi sự điều do Duyên và ứng quả là điều do Nghiệp. Chu kỳ từ lúc duyên khởi cho đến lúc quả ứng có thể ngay thời kiếp hiện tại hoặc kéo sang từ nhiều kiếp trước cho mãi về sau. Như vậy, khi mọi quả báo ứng đều có chung trạng huống “Hội đủthì nghiệp lực mới phản hồi

“Quả báo” không có quy luật thời gian và cũng không có cuối cùng, nó luân chuyễn và dội lại bởi tác động lực của nghiệp cộng hưởng, vì thế người đời thường nói: “Họa vô đơn chí” là vậy. Giải luận trên có thể cho chúng ta cái nhận thức rõ ràng về tính chất “Đúng và hội đủ” của nó

Người hằng siêng làm nhiều việc cứu tế, hiền hòa cũng ví như ngọn đèn sáp cháy ban phát ánh sáng liên tục, khi tim của nó cháy cạn nó sẽ không cháy nữa, ánh sáng cũng tắt theo, tuổi thọ cây sáp rút nhanh.
Người làm việc cứu tế, cũng hiền hòa, nhưng không hằng thường, ví như đèn sáp khi thắp sáng lúc ngừng soi. Thì hẵn nhiên tuổi thọ của nó cũng lâu hơn.

Đây chỉ là dẫn ý thô thiển và cũng không đề cập hành vi nào là thiện ác. Bởi mọi sự việc điều có lực cộng hưởng mang tính luân vũ, cho nên nói “Thiện-Ác; Lành-Dữ” là do soi mói của tâm phân biệt mà có.

Để kết thúc bài viết, xin tạm đưa ra một vấn đề, chỉ là gợi cái ý niệm chứ không đi sâu vào giải luận gì để minh chứng tính đạo lý của nó.
Người Công giáo họ tin kính một đấng quyền năng mà tất cả thành bại; được mất; khổ sướng; hay nghèo giàu họ đặt cả niềm tin đều tùy thuộc toàn quyền “Ý Chúa” và tất cả điều họ tự tín vẫn là: “Lỗi tại tôi mọi đàng“. Đó chính là điểm mạnh và tối thắng của niềm an ủi tự tâm không oán thán.

Trong khi đó Phật giáo cũng cho rằng chính “Nhân-Quả” là yếu tố quyết định mọi biến chuyễn sinh diệt, chuỗi hình thành và biến đổi hiện tượng tác động các vật thể và sự thăng trầm kiếp sống của chúng sinh, đây ví như là hiện tượng “quyền năng”
Muốn thoát khỏi sự “trừng phạt” của quả báo con đường để tự giải duy nhất là tìm cách gián đoạn nghiệp lực trong chuổi “thập nhị nhân duyên”. Bài nầy xin phép không giải sâu đề tài 12 duyên khởi.

Con đường tự tại không gì hơn là xem nhẹ mọi nghịch cảnh và chỉ nương thuận theo duyên. Bởi “quả báo” cũng chính là “duyên khởi” của bánh xe luân hồi “Động/Tĩnh” mà các vật thể có cùng cộng hưởng lẫn nhau.
Tạm mượn một câu trong bài hát:
Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến!“(Sầu Lẽ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng). Và kết thúc tại đây.

Nguyenmk

09/21/2021 (ngày rằm/Trung Thu, Tân Sửu)

4 thoughts on “QUẢ BÁO

  1. Pingback: QUẢ BÁO – Nguyenmk – dòng sông cũ

  2. Pingback: QUẢ BÁO – – biển xưa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s