Gió Đông Sa


Gánh đôi ngày và đêm
Mang bụi thân vô lượng
Hồng loan màu hoang đường
Gieo giống buồn trong tim

Buông trôi theo hơi thở
Mon men gió đông sa
Chân thiên giấu tàn tạ
Hóa hư nụ vật vờ

Ngày sau tới ngày qua
Bay trong gió đông sa
Ôm hờ tình nương náo
Rơi trên những mặn mà

Em như..chẳng vội vàng
Đường trần ta bối rối
Tiền thân đời vẫn dọi
Nấc nâng lời bỏ hoang

Ngủ đi giấc Liu điu
Hồn trở mình ngắn dài
Buồn vui hãy trả lại
Trong mơ có bao điều!

Nguyenmk

08/01/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s