Câu chuyện Thiên Sứ


Câu chuyện Thiên Sứ

The Art by Merasgar

Theo “Đạo đức kinh” thì bậc thượng nhân là người có đức cao, tài trí. Cũng phải hiểu người đó không tự mãn, kiêu căng, biết việc gì nên làm, việc gì không.
Ở chương 38, luận về Đức Kinh, trong Hạ Kinh, khổ dịch của tác giả Nhân Tử- Nguyễn văn Thọ có đoạn giải phân tích về đạo ngũ thường: “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín”

Người thuộc “thượng nhân” không dụng cái đạo đức người phàm tục. Người phàm tục thấy việc trái ý, mắt của mình bất phân định phải quấy, tình lý trước đó, căn nguyên ra sao..tức thì phản ứng xong mới tìm hiểu. Cái đạo đức ấy thấp kém, đôi khi lại gây nên nhiều điều phức tạp hơn, phạm sai lầm nặng nhẹ thường hơn. Thấy kẻ “gian” vì cái “đức” nghĩa hiệp ra tay bắt, rồi đánh đập không nương tiếc. Nhưng không xem việc lý tình (đôi khi kẻ gian, lại là người hô hoán)
Người phàm tục, thích làm điều mình cho là thiện, có đức. Nhưng lại không dễ bỏ qua cho kẻ khác đang chê trách việc đó không đúng đạo nhân nghĩa. Người thượng nhân họ làm có phán đoán trước sau, và không có chút hệ lụy vào công việc, cho nên không mượn danh, không nệ người chê trách, không lấy cái công việc mình làm để tạo thanh thế. Bởi tất cả điều ấy là đạo đức của kẻ phàm tục.

* Bậc có phẩm hạnh đức Thượng Nhân làm không lộ chân tướng (bố đức bất thi ân”.
* Người có phẩm hạnh đức Thượng Nghĩa, làm nhưng lại lụy cái nghĩa khí, thường tự mãn với cái đức ấy bằng hành động của mình
* Người có phẩm hạnh đức Thượng Lễ, thích làm điều trượng nghĩa, nhưng lại lụy nặng với công việc, biết không đủ khả năng, ít người hưởng ứng thì lôi kéo thêm người cho bằng được. Không được thì khinh chê, trách kỵ.
Cho nên theo đạo đức của từng việc để thấy cái đức của người ở phẩm bậc nào mà kính ngưỡng. Người giữ hạnh đúng Đạo bổn thiện, mất cái đạo ấy thì chỉ còn lại cái đức, mất cái đức là còn hạnh “Nhân” (phàm tục); mất đi cái nhân thì chỉ làm theo hạnh Nghĩa( hào hiệp, thiếu phán đoán); mất cái nghĩa mới đến cái hạnh Lễ (Làm vì danh, vì lợi; trọng hình thức). Cái “Lễ” là cái hạnh của người cần phải biết giữ đạo “trung tín” đức hạnh nầy vô cùng mỏng manh. Nếu người đó bị mất “Lễ” coi như không có chữ tín, thiếu lễ giao hảo, thất đức. Đầu mối của mọi sự tranh cãi, đấu đá, loạn tặc.

Cho nên người có đạo đức, phẩm cách của bậc đại trí thượng nhân, không ưng thích điều hào nhoáng, chẳng tự cao giỏi giang. Biết trọng cái sĩ diện bổn thiện của chính mình, mà tránh phạm lỗi các điều: Nhân, Nghĩa, Lễ, Tín đó là người Trí. Bậc có đạo hạnh ấy là đấng trượng phu.

Chuyện bầu cử năm 2020, nghe nhiều lời cung tụng có “người trời” xuống để cứu nguy nước Mỹ. Bốn năm qua, nhìn lại người đó thấy toàn bộ đạo hạnh của kẻ thất phu, không lẽ Thiên Giới quả thật không còn vị nào đủ thánh thiện hay sao?

Nghe truyền thuyết Bao Thanh Thiên cũng là người trời giáng hạ. đạo, hạnh phân minh, chứ đâu có bầy nhầy như “người trời” đất hởi nầy.

Nội cái chuyện thất cử mà cũng không dám nhìn nhận thua cuộc. Bầy mưu lập kế, áp lực nhân sự, thanh trừng, đặt cách thân cận, quyết không từ bất kỳ dự toán nào để kiện cáo lôi thôi. Làm cho đất nước rối ren, nghi kỵ thù hận và chia rẽ khốc liệt. Ông luôn miệng nói: “My people” mà không biết ngượng, thời đại cộng hòa chứ có phải Vương Quốc đâu mà cứ cho là “thần dân tôi”. Hay là! ông chỉ nhắm tới những người ủng hộ mình, còn người khác là kẻ thù chăng? Tổng thống của một nước dân chủ hùng mạnh mà tự phế tất cả sĩ diện, bản lĩnh của người quân tử, thì há dễ làm gì được sánh ngang với đạo hạnh của “người trời”. Được cái đạo hạnh của bậc trượng phu biết đã có chưa!

Người trượng phu, biết mình lúc nào cần buông tay, bỏ cái cái hào nhoáng, biết sống chứng thực không tranh, đoạt; luận thị phi bất nghĩa nhân. Biết sai phạm dẫn đến phần thua thiệt, khắc tự thân nhận phần thua thiệt mà phục thiện.
Nếu ông không đủ phẩm hạnh của bậc đại trượng phu, thì chí ít cũng làm nên người “Quân tử”, bởi tính khí của quân tử là kẻ thù dai (ý nầy dựa vào câu nói: “quân tử mười năm trả thù chưa muộn”) mười năm nhiều quá thôi cho ông bốn năm để trả thù có được không?

Thượng đế ban phúc lành cho Mỹ

Viết ngày 18/12/2020

Nguyenmk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s