Ngày Cho Mẹ


Mẹ ! người đã hy sinh tuổi thanh xuân vì bầy con. Luôn gìn giữ cho từng đứa con mình được bình an, dù có phải gánh chịu nhiều gian khổ. Đó không thể chỉ là một điều đơn thuần mang trách nhiệm sanh con thì phải nuôi rồi phải lo, trách nhiệm cũng có khi hết. Nhưng! tình thương thiêng liêng thì không bao giờ hết, chỉ có người “Mẹ” mới mang nỗi nghị lực nầy cho đến khi hơi tàn lực kiệt.

Mẹ ! có thể già đi theo năm tháng, nhưng tình thương con vẫn tươi mãi cho đến lúc tàn hơi. Xin cảm ơn Mẹ cho chúng con từng giờ hạnh phúc trong tình thương của Mẹ. Cảm ơn Thượng đế đã ban cho Mẹ một đặc quyền của Vũ Trụ để mang theo trọn đời ‘Lòng Mẹ Bao La’

NMK

metoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s