Thoáng Hư Vô!


Thoáng Hư Vô!

Lạc chốn ba chiều ngập khói sương
Vòm cao thẩm dạ bóng hoang đường
Nghiêng đầu mắt chợp sao đêm dọi
Hạ gối hôn mình bụi nắng thương
Hóa lẽ về xa miền hạ giới
Đâu ngờ trở lại bến trầm vương
Đành thôi chịu lỗi bao ưu ái
Trả hết nhân gian đạo ngũ thường

Nguyenmk

Dec 06/2020

Ghi chú:

– Ba chiều là cảnh giới mà người thường chỉ được thấy có hai chiều, còn chiều thứ ba chỉ có linh hồn mới thấy được.

– Đạo ngũ thường là gốc cội cho nhân cách con người (Nhân; Nghĩa; Lễ; Trí; Tín)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s