Làn gió qua truông!Ca dao mẹ, vẫn ở bên trời
Du mục thuyền ai bạt sóng khơi
Bản ngụ ngôn mùa đông, tích ẩn
Chương tình tự khúc, nhạc tàn rơi
Lời buồn thánh, chạm lên tim vỡ
Chút ướt mi, dành trả nợ vơi
Nắng thủy tinh, ru đời đã mất
Phôi pha, để gió cuốn đi lời.

Nguyenmk

Làn gió qua truông! Bài thơ tập danh đường luật- lấy một số tên bài hát của nhạc sĩ Trịnh công Sơn gồm:

– Ca dao Mẹ; Du mục; Ngụ ngôn mùa đông; Tình tự khúc; Lời buồn thánh; Ướt mi; Nắng thủy tinh; Ru đời đã mất; Phôi pha và Để gió cuốn đi.

Dec 09/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s