About


 

Không có gì là đặc biệt, chỉ là một chút riêng hóa thành thơ. Nguyenmk

10 thoughts on “About

  1. Pingback: Sớ Táo Quân Bính Thân 2016 | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey

  2. Pingback: Những Câu Thơ Gây Cảm Xúc… | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s