Nghiệm chứng thiền


daithuan
“Đại Thủ Ấn” mật tông.

Có thể mọi sự sống trên mặt đất nầy đều nằm trong sự chuyễn biến tiêu biểu giữa ngày và đêm, sự sống luôn tranh tối tranh sáng, để trưởng thành.

Tất cả như một bức tranh trắng đen, mọi vật chất luôn phải có chổ để nương tựa. Điểm tựa thì dù là vật thể hay phi vật thể cũng là để bám vếu mà đứng lên, trừ khi sống nhờ vào cội gốc cắm sâu, rễ lớn, còn không thì sụp đổ chỉ là thời gian chưa kịp ngẩn cao đầu.

Kaoh ngắm chồi non từ trái Su hàng giờ đi vào thiền định Đại thủ ấn của phái mật tông. Mỗi sự chuyễn động của sự sống trong trái Su thật là mãnh liệt, năng lượng của chính nó ít nhiều cộng hưởng với năng lượng của Kaoh. Điểm tựa phi vật thể rung động và tác động nội lực vươn lên đỉnh điểm của mình, chẳng khác với từng cọng dây leo như chung một tầng số rung động.
Đúng vậy! Mỗi khắc vươn dài cọng dây để tìm điểm tựa nó “run” lên thật dữ dội theo khát vọng để “trưởng thành” cái thân chồi non không tăng trưởng nhanh nữa, chỉ còn trông chờ vào mỗi từng cọng dây leo tìm được điểm tựa để bám lấy rồi trường mình vào cuộc sống tung hoành.

Cuộc sống là sự phấn đấu hết sức lực để thỏa mãn, nói một cách khác là để thành công. Dù là cách nói khác nhau nhưng kết quả vẫn giống nhau rõ như trắng đen. Ai cũng biết sự sống nơi đây đều giả tạm; đời là bể khổ là trầm luân; hiện diện của vô thường như không mà có v..v.. Nhưng họ vẫn muốn chạy đi tìm vui trong thế giới muôn màu, muôn vẻ, danh lợi, tiền tài rồi cuối cùng vẫn nhận biết ranh giới sau cùng đi giữa hai làn: “Tối – Sáng” trắng đen của phi vật thể âm dương.

Nguyenmk

Jan 06-2018

Kaoh Hmin Neugyn
Nghiệm chứng
Thiền Đại thủ ấn