Sự nhạy cảm thái quá!


Sự nhạy cảm thái quá!

Các sắc dân “Chúng Của” ngoài tộc Hán là đại chủng, thì người zhuang (Choang) là sắc dân thiểu số cao nhất đại lục, căn cứ theo bách thư thì dân số có tới 16,9 triệu. Người Choang theo sử liệu là gốc của người Việt xưa lưu xứ trên lưỡng thổ Quảng đông và tây.
Trong số họ vẫn còn giữ được cổ tục và phong hóa dân An-nam, dĩ nhiên nét áo dài xưa cũng đã hiện diện ở đó và cũng có những cải biến hòa nhập vào dòng dân bản xứ. Những ngày qua nhiều người xôn xao cho rằng: Âm mưu Hán(g) lớn muốn đánh tiếng thời trang trình làng năm 2018 của nhà thiết kế gì đó đó “trang phục truyền thống” của họ. Làm ảnh hưởng nền độc tôn, độc lập giá trị văn hóa, văn minh nước ta dưới danh nghĩa “quốc phục” chứ không hẳn là truyền thống riêng của Việt Nam.

Ngộ ghê! Và ngộ hơn hết là không ai minh chứng được cái giá trị đó ở đâu, khi mà cũng những nhà “thiết kế” Việt rầm rộ và cũng vô số người chạy theo kiểu cái gọi là “Áo dài cách tân” gì đó, không xa lắm cũng trong năm 2016-2018 dáng kiểu đâu khác áo “quốc phục” người Nam Dương, Hồi Quốc đâu! May là chưa có bị hai nước bạn cho là người Việt đem thuyết âm mưu ” Quốc hữu hóa” bản sắc của họ. Xem quốc phục của họ là một giống tộc Việt Nam.

Con lạy cụ tổ Hùng Vương, đừng trách quở..không biết khi xưa hai nữ vương mặc trang phục như thế nào lúc ở nhà hay xông pha trận địa nghinh chiến với quân đông Hán, chỉ thấy qua bức họa hình cải biến thôi. Nếu truy lục các bộ lạc nước nhà từ thuở thế kỷ đầu khó mà thấy chiếc “áo dài Quốc phục” và “Nón lá” Giao Chỉ ra làm sao!.

Nón cũng cho là quốc túy Việt, không biết từ thưở nào có cái nón ấy. Phải chăng từ lúc quân đội nước tàu đã đội nó khi xâm lăng nước ta? Nón của “ta” làm bằng vật liệu Lá, của Tàu bằng nan tre, nứa; có hình thái không khác nhau..vậy ai “mượn” của ai, có Trời mới biết, sao hễ chút là góng trống la làng! Cho là giặc cướp “của” ta.

Người Việt từ mấy nghìn năm trước, có lẽ chưa bao giờ bị lai căng nhiều hơn cái thời “xé Hồn Cắt Nhục” (XHCN) như ngày nay. Lai căng về dòng máu, văn hóa và vơ cả cái tập quán của người, làm phong tục của ta. Phải chăng cái từ: Đồng hóa, đã có thay đổi cái nghĩa như “nhuộm” hay diễn giải theo cách “bình dân học vụ” là: đồng vị văn hóa; Hòa đồng văn hóa… Nếu là vậy thì hà cớ gì mà phải nhạy cảm chuyện nước người lấy trang phục nước ta để giới thiệu đến đại chúng của họ!

Hãy tự xem lại các buổi trình diễn thời trang dưới cái danh nghĩa “Hoa hậu hoàn vũ” trình làng bản sắc “Quốc phục” của ta ra thế giới như thế nào! Có lẽ chúng ta sẽ phải tái mặt đi nếu thực sự còn chút hồn nước trong ta. Nhưng cứ nói theo kiểu thời trang thì có gì đâu, mà lớn chuyện.
Cái lo cho cái “Quốc hồn, quốc túy” thì ai cũng nên rung cảm với sự tồn vong của văn hóa, văn minh giống nòi, nhưng đừng có run.. cảm theo kiểu hoang mang vô cớ, đất nước không nằm trong ống quần vạt áo bao giờ.

Nguyemnk

Ghi chú: Bài đã viết đăng bên Facebook ngày 24/11/2019 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1365920746917592&id=100004990384807