Nha Trang Ngày Về


Xin mời các bạn cùng xem nghe bản tấu sáo với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy.

Chúc toàn thể quý vị luôn vui tươi và an lành.

Nguyenmk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s