Tạp Ghi


Trong trang nầy dành để ghi lại những gì đã xãy ra cuộc sống, mà nó mang dấu tích khó quên cho chính mình, và bởi vì nó không là bài xã luận Nên những bài viết không mang chủ trương khích động hay công kích, mà chỉ vỏn vẹn là ký ức không thôi.

Nguyenmk

2 thoughts on “Tạp Ghi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s