Tha Hương


(Thủ vĩ ngâm)

Tặng anh Nguyenmk

Xứ lạ quê người vọng tiếng ru
À ơi…. mấy nẻo… khuất sương mù
Bên đình khóm trúc xanh màu hạ
Cuối chợ cây bàng đỏ bóng thu
Nhớ lũy tre ngà đưa kẽo kẹt
Thương bờ mạ nõn hát vi vu
Chiều buông trút nhớ vào hiu quạnh
Xứ lạ quê người vọng tiếng ru.

TV
31.7.2016

Tha Hương