Về Đâu Viễn Xứ!


*Chuyến đò vỹ tuyến* *một mình* ta
*Chỉ có em* về *Gác vắng* *xa*
*Chấp nhận* rời tay *Sầu viễn xứ*
Lòng *Anh đã biết* nhạn quan hà
*Nắng đẹp miền nam* hoài xóm bản
*Chiều hoang đảo* khách vọng quê nhà
*Ngày buồn* *Như giấc chiêm bao* nhạt
*Tuyết muộn” thà *Say* *Mộng ước* ngà
*Tình chết theo mùa đông* cách biệt
*Đoàn người lữ thứ* *Khóc thầm* ca

Nguyenmk

12/30/2020

Trong (*chữ nghiêng*) là tên những bài nhạc của nhạc sĩ Lam Phương.

One thought on “Về Đâu Viễn Xứ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s