Đường Tơ Ưu Phiền


Tôi không buông sợi tơ tình
Tôi mang thân Nhện trời sinh bẽ bàng
Mấy đời Nhện quý tình lang
Một lần ân ái.. nát tan dáng hình
Tơ tôi nào phải tơ tình
Lấy đâu kết được cho mình mối duyên
Tôi giăng lưới với lời nguyền:
“Đường tơ rung động.. ưu phiền chết theo!”

Nguyenmk

07/17/17
Chụp bằng SSN5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s