Sáng Như Ngọn Nến


Những ngọn nến lung linh trong nhà thờ của Vương cung thánh đường Grace trong đêm 21/12/2014. Không biết khi giáo dân thắp lên ánh lửa thì tâm hồn của họ ra sao. Nhưng với Nguyenmk thì nó có sự gì ấm cúng lạ thường, không phải cái ấm của ngọn lửa tỏa ra, hay khung cảnh bày trí trong góc nhỏ trên nền đất thánh giáo đường .

Mà có lẽ! Phát sinh cái ấm từ những lời nguyện cầu chân thành nhất khi tín đồ đối diện với ân trên. Có những cái mất mát trong đời họ có thể qua nhanh, nhưng với niềm tin kính không dễ dàng lạc dấu. Chính những ngọn lửa leo loét không sáng chói chang kia cũng đủ sáng đức tin cho kiếp người tâm tối. Vì thế! Nguyenmk tự nhủ cứ hãy như ngọn nến sáng cho đến khi nào tàn ngún thì thôi.

NMK

ngon nen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s