Trở lại hay bắt đầu?


Kể từ khi thành phố San francisco chính thức quy hoạch lại các lằn phân định dành riêng cho các phương tiện lưu thông nhằm cải thiện môi trường giảm ô nhiễm tiếng ồn và khí thải.
Họ từng bước vạch vẻ lại các lằn đường cho ưu tiên Xe đạp; xe Buýt. Điều nầy, không hài lòng với người lái xe hơi tư nhân trong thành phố bởi lằn đường dành cho họ mất đi, nhưng với người dùng phương tiện hai bánh lại cảm thấy an toàn hơn so với trước. Kaoh mua chiếc xe đạp chỉ dùng những khi nghỉ làm, đạp thong thả đây đó chụp hình và luôn tiện rèn luyện thể lực.

Hai ngày đầu đạp xe sau gần 40 năm bỏ. “Ngày đó xa rồi” với chiếc xe đạp lần cuối cùng đạp xuống điểm vượt biển. Trời thần ơi! San Francisco thì đường xá là đồi dốc chạy trời đâu khỏi mỗi vòng lăn, hai đôi chân xăn cứng đứng muốn xụm luôn. Đạp xe ngày đầu tiên 17 miles tương đương 27 kilometer, hôm nay đạp tiếp nhưng ít hơn bởi cái bàn tọa ê hai xương khu quá đổi 😀😀😀. Hai ngày mồ hôi mồ kê tuôn như tắm, lên bàn cân mới biết rớt xuống gần 2 ký lô chứ đâu ít, vậy là có khả năng giảm cân nếu cứ kiên trì trong một tháng.
Không biết mình trở lại với thời gian hay đang bắt đầu đeo theo nó. Nhưng! Cảm giác thời niên thiếu đạp xe đi học đèo bạn vòng quanh Sài-gòn có đôi lần ẩn hiện trong lòng người nay đã da mồi.

Nguyenmk
Thág 5-29-2018

dapxe

Kaoh Hmin Neugyn