Một vì sao lẻ loi!


Ta thấy ta hạt bụi nào đơn chiếc
Trong đêm trường sóng vọng cõi âm xa
Ta nghe trong ta làn gió dựng
Trong thành chiếc bóng đốt chân không
Một thoáng hư vô nào hé cửa
Vũ trụ mênh mông, mời gọi lạc lối về
Ta tìm ta giữa muôn ngàn sao sáng
Trong ngân hà tinh tú tắt đã lâu
Như đá cuội âm thầm mang kiếp sống
Làm chứng nhìn bao cuộc sống bể dâu
Ta thấy ai đang sống trong ta
Văng vẳng tiếng vọng từ xa lắm
Xuyên suốt giữa ngàn sao gặm bóng ta.

Nguyenmk
09/13/2K15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s