Sầu Lắng


Sầu Lắng!

Chiều bước
nhẹ theo bóng dài
Tay cỏ vươn nắm
Ngày buồn tháng xa
Em đi qua
buông vài con gió
Từng giọt hương
Rơi bỏ quanh đây

Đeo chân
Về trưa muộn màng
Đóa hoa bồng tiếng
Địa đàng thoát ra
Em đi qua
Lòng phơi nắng vỡ
Hạt dư âm
Vừa nở bên đời

Một mình
Đứng cho một mình
Thở choàng lên những
Ân tình đã xưa
Trời đông mưa
Gọi tên môi hồng
Tuổi nào chờ
Quên lắng hồn trong..!

Một mình
Chờ mãi một mình
Chiều quang âu yếm
Trôi tình màu hoang

Nguyenmk

Nov-06/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s