Màu Xưa..


Ảnh của Đặng văn Hùng

Màu xưa

Sẽ có một ngày…
Người về xa người
Tình sẽ gọi tình
Tay ấm hôn tay

Sẽ có một ngày..
Cỏ hoa gọi mời
Hình ta bỏ mình
Đêm những ba mươi

Mặt nhìn ngàn sao
Nụ cười tìm nhau
Vương mang đời đợi
Tàn vơi đớn đau

Sẽ có một ngày…
Trở lại tuổi dại
Cúi đầu chào mình
..Người vẫn ngủ say!

Rồi sẽ một ngày…
Người về xa người
Tình sẽ gọi tình
Tay ấm hôn tay!

Nguyenmk

Nov/04/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s