Vô Trụ Tâm


VÔ TRỤ TÂM

Hóa tượng đêm, ta hóa hình nhân
Hồn khói sương, hoá mộng phù vân
Thiên cổ quay về trăm năm trước
Còn nghe oan nợ réo đôi lần

Đêm hóa lửa, đốt tình bi lụy
Hóa triều dâng, trôi xóa hưng suy
Nghe quyến rũ, nhạc vô thường gợi
Thấy mình rơi từ lúc vừa nghi!

Hóa đêm trăng, Thường Chiếu về thăm
“Chờ mãi mà sao vẫn biệt tăm”
Dâu bể chen chân đôi Nhật, Nguyệt
Hóa bóng Hư Không phút hôn trầm

Hóa bùn nhơ, chờ Sen thức dậy
Hóa thân nầy, chờ trả đời vay
Hôm sau, bây giờ và ngày trước
Bàn tay Sen búp thoát trần ai

Nguyenmk
August/11/2017

2 thoughts on “Vô Trụ Tâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s