Chuyện Tháng tư


Tháng tư..em
Tháng tư..anh
Sóng đưa..
mùi cỏ xanh!
Chào anh..
Chào em..
Hai mái đầu.
Nhìn xuyên suốt..huyền thoại
Mộ! Thanh bình câu.

Tháng tư..hoa
Tháng tư..lụa
Cúc vàng..
Xuân cuối mùa
Hôm qua
Ngày sau
Tình có chờ
Ruột lụa hồng!
Da mềm..
Tình! Xương thịt đau.

Tháng tư..nắng
Tháng tư..mưa
Lời nguyện..
Nằm thiên cổ
Màu trắng
Tủi hờn
Vòng nhật nguyệt
Âm thầm
Ghi! Những ăn năn.

Tháng tư anh..
Tháng tư em..
Vang lời nguyền
Dậy tín đồ
Dòng xưa..tiếp nối!
Nghiến cuốn ta trôi
Miệt mài..!

Viết cho 30/04/1975

Nguyenmk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s