Gối Trăng!


Làm sao để lấy trái tim nàng!
Thay cái trăng vàng ta gối đêm!
~~~♡~~~
Vần thơ trăng đã thôi từ ấy
Một chiều thiên lý.. khối mơ tan
Tiễn em! Là biết mình không nợ
Không trách ngày sau có bẽ bàng

Tôi tìm thơ.. xếp lại trăng xưa
Lạc cảnh hồn men theo hương đưa
Ngâm khúc “Giả tình”** ru một mối
Mượn đêm trăng khuyết gối mộng thừa
~~~♡~~~
Trăng thơ đã vắng người tri ngộ
“Khả liên tao ngộ vãn”* cũng đành.

Nguyenmk

Viết ngày Sept 01-2017

Chú thích:
* thơ Nham quế của nhà thơ Tăng Kỷ- Trung hoa
** thơ Giả tình của HTNBB. Xem thơ ở đường dẫn bên dưới của nữ sĩ https://nhungdongthuongnho.wordpress.com/2016/01/22/gia-tinh-2/

3 thoughts on “Gối Trăng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s