Mưa!


 

Mưa đi qua ngõ vắng tanh
Rơi trên chiếc lá non cành chơ vơ
Hôm qua xuân muốn chào thơ
Mới biết mưa dạt mây mờ trôi trăng

Mưa thầm thì..nắng có gì!
Bước chân tháng ba nhanh đi cuối đường
Mộc lan nhạt cả màu vương
Tim tím màu nhớ, hường hường màu mong

Mưa tuôn giọt lạnh tàn đông
Bạt gió rơi trúng vào lòng cố tri..!

03-24-2019

Nguyenmk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s