Lệ trắng


 

Tôi vẩy vùng lặn trong lặng lẽ
Người quen mấy người..
Vài dăm ngón tay!
Thấy người nay tên giờ bổng lạ
Soi tiền thân tìm mãi chẳng
..đâu ra

Tôi ngồi yên để bóng bồng tôi
Làm người anh em
Không bận lời chào!
Có người đâu trở nên thân lắm
Như kiếp nầy ta đã hẹn
..xưa sau

Tôi thấy đêm trong suốt trong đêm
Lời yêu giả dối..
Người thương cũng cần!
Cho đời ngọt vị vừa sượng đắng
Cho lệ dòng mật trắng lịm
..trên môi
Nụ cười khô vắt từng âu yếm
Nuôi đời lành trên vết thương ôi!

Nguyenmk

03-16-2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s