Tiếng thơ đêm!


Nữa đêm nghe.. lời tự tình…
..của thơ!
Vành trăng khép mí giả vờ..
..ngủ say
Đã như thơ .. còn nhớ người
..cũng hoài
Khuya thương trắng muốt cánh tay
..gối đầu!

Nửa đêm nghe..thơ thở tiếng..gọi nhau
Đèn khuya tỉnh giấc, nôn nao sương chờ
Vách ưu tư..hồn buồn..
..thành đá nhủ
Giọt vui..chảy xuống
..hóa vôi..ngậm màu!

Nửa đêm nghe..khúc thì thào
..chờ mong
Thơ ôm thơ.. ép sưởi lạnh
..mùa đông
Như loài chim Mòng vẫn luôn
..nhớ biển
Dừng nơi đâu lúc biển động
..gió dồn

Tôi hôn trầm..trong mưa đêm
..tí tách
Mới biết hồn thơ khô mạch
..lâu rồi
Lời trần tình theo mỗi giọt
..mưa trôi
Như ướp vào tim dư vọng
..khải hồi

Nguyenmk
March-12-2019

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s