Qua thềm nhớ!


bongngua

Ngậm mối tơ tình xưa chẳng vẹn
Ngùi thương lẻ bạn lỡ hẹn thề
Bóng ai quên cuối đường năm cũ
Ngựa còn quen lối để quay về

Qua bao mùa lá bay ngoài ngõ
Thềm rêu phong kín bước cố nhân
Nhớ sao! Riêng nhớ đi chẳng hẹn!
Đếm mãi thoi đưa sẽ mấy lần

“Ngậm ngùi bóng ngựa qua thềm nhớ”
Thoáng tình xưa gợi chút bâng khuâng.

(Cảm tác từ bài chủ của thi hữu Hoàng Anh79)

Nguyenmk
Tháng 11-2017

Kaoh Hmin Neugyn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s