Nắng ôm, Gió hôn!


cohangxom

Em đứng giữa mùa thay màu sắc lá!
Tim nhuộm vàng theo vạt nắng mùa thu..
Không thấy ai khi tan lớp sương mù
Biết mắt ướt chờ lâu mờ vì đợi?
Gió trên ngàn lùa lá khô bay tới
Không gởi về theo tiếng bước chân ai!

Em hít hương thu cho sâu hơi thở
Tìm mùi quen.. lưng áo tựa đôi lần!
Nắng cháy mồ hôi, thơm nỗi bâng khuâng
Bên tình thoáng một lần.. xa muôn thuở
Mình chẻ thu ra chia hai lối ở
Lá vàng rơi miền viễn nhớ tình xa

Em đứng đây rừng Bạch Dương xơ xác
Mắt cheo nheo.. tình trông đến bao giờ?
Nắng ôm vai em nhớ vòng tay cũ
Gió hôn làn tóc rối.. ngỡ môi anh!

NguyenmkCảm tác từ hình “cô hàng xóm” Loan Le, và tiện tay chôm về luôn 😜😜😜
Thág 10-25-2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s