Hoa Mua!


bongmua.jpg

Dẫu em hoa dại nở sái mùa
Đẹp, duyên xinh lắm có đâu thua
Hồng, Lan, Phượng, Liễu, Quỳnh, Mai, Huệ
Chẳng buồn, chẳng thẹn, chẳng ganh đua

Hoa em có bán để anh mua
Hỏi em hoa nở được mấy mùa
Hương có mê đầy khi gối mộng
Nhụy phấn cho đời ngọt hay chua?

Em đâu có giá để mà mua
Ngọt thì chẳng ngọt, cũng chẳng chua
Gặp người thương phải.. em xin gởi
“Hoa Mua” không bán.. dạ! hổng đùa.

Thơ và ảnh của

Nguyenmk

Tháng 11–01-2017

Kaoh Hmin Neugyn

2 thoughts on “Hoa Mua!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s