Tương Tác


Image may contain: flower, plant, outdoor and nature

Em đi bỏ lững cái mùa xuân
Mặc cả hoa vàng trải khắp sân
Cũng chẳng lo gì mưa lắm lúc
Thì đâu nghĩ chuyện nắng đôi lần
Sang nhà cứ tưởng còn trông mặt
Gõ cửa dè đâu vuột bước chân
Tiếc hụi không người chung lạc cảnh
Buồn theo tháng hạ tiếp xoay vần

Nguyenmk

March 29-2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s