Thơ Xướng Họa


an cuu

Huế Tôi
(Bài họa thơ Huế Thương)

Vẫn rứa cầu Gia-Hội nước sâu
Hà-Khê nỏ thấy bạn tâm đầu
Qua đồi Vọng-Cảnh ôn tình trọn
Lại núi Ba-Tầng dệt nghĩa lâu
Tử Cấm vương triều xưa đậm dấu
Phú-Xuân quốc phủ cổ phai mầu
Về An-Cựu hỏi dò Ôn Mệ
O lái đò quen Bến Cạn đâu (mô)?

Nguyenmk
***@***

HUẾ THƯƠNG
(Tập danh các địa danh ở Huế – Bài xướng)

Suơng dày nét Huế lại đằm sâu
Để khói Hương giang… bạc trắng đầu
Phủ khắp cung đàn sân Đại Nội
Ngưng đầy giọt nắng bến Văn Lâu
Kim Long lối hẹn còn xanh dấu
Vĩ Dạ dòng thương đã tím mầu
Gió thoảng chuông chùa Thiên Mụ nhớ
Ngự Bình gọi mãi… sóng về đâu.

18.4.2018
Thu Vàng

One thought on “Thơ Xướng Họa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s