Thơ Xướng Họa 3


bongtuyet

Bỏ

Bỏ những phù hoa bạc thói đời
Ta về bỏ áo cạnh dây phơi
Nhìn mây bỏ giữa đồng đương vụ
Bỏ nắng vào trong cúc mãn thời
Hạ bỏ đưa ngâu nhoà gác nguyệt
Thu tàn bỏ nghĩa nhạt bờ môi
Cùng ai bỏ hết ưu phiền cũ
Để ngắm bình minh bỏ góc trời.

TV
29.3.2018

Lui

Lui về ẩn dật thấy yêu đời
Khép lụy lui phiền rửa não phơi
Trả chức lui hàng xin bãi vụ
Lui quyền hủy lệnh dứt theo thời
Nhàn lui giữ phận ưa huỳnh nguyệt*
Vững quyết lùi thân chuộng thảo môi**
Trở gót lui tìm hương đạo cũ
An hòa phụng thuận ý cao trời

Nguyenmk
03/29/2018

Vốn biết trong các “Họ” thơ thì có: Tự do; Thất Ngôn cổ phong; Lục bát; Song thất lục bát và Đường Luật. Thì cái “dòng” Đường luật tuy tên ngọt ngào vậy chứ mà khắc nghiệt và chua cay lắm ạ. Kaoh xưa nay ít làm thơ chạm luật Đường, vì biết mình kém nghĩa thiếu từ.

Thấy cô giáo trẻ Thu Vàng làm thơ Đường có tựa đề “Bỏ” nên sanh cảm hứng xuất chiêu họa thơ. Trúng phải cao thủ, nên nàng chỉ điểm “Lỗi và Bệnh” trong luật thơ, trời nợ nào là Hạc tấc; Phong yêu; Thượng vĩ; Bình đầu; Thi nhãn tá lả âm binh dính hết 😀😀😀

Xem lại rõ là chưa đúng luật! Làm thơ đường hóa thành thơ chè giống như có trộn: đậu, nếp, nước cốt dừa và hương liệu hằm ba lằn. Giống kiểu nấu đường mà chưa lọc xác mía, gạn bỏ sạn, đất cát để trong sạch như phèn, làm thơ Đường khó tánh cỡ đó không được lợn cợn 😜😜😜.

Làm khảo óc đã mệt muốn banh sọ rồi, nên thôi cứ để vậy không chỉnh sửa, để cho đúng nghĩa ờ… “Thất ngôn bát cú” (sai ý lời thơ, ăn tám cú)😜😜😜 lần sau soạn cẩn thận hơn. Bây giờ! xin quý vị cứ tự nhiên thưởng thức “thơ chè” của K mỗi người một bát, xong thì muốn cú bao nhiêu cũng được 😀😀😀

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s