Thơ Xướng Họa 2


anhtrang

Lạc Cảnh

Ngày mai nầy tôi sẽ xuất gia
Lên non thượng ảnh đất trời hòa
Nghe Vượn léo nhéo trong rừng thẳm
Xem Lộc tung tăng dưới suối xa
Cởi áo phong trần phơi sương thảo
Rửa giầy phiêu bạt gác mộc xoa
Đời cho bao nỗi dư nào thiếu
Thì vui dẫu ít cũng đủ là…

Kaoh Hmin Neugyn

Họa theo bài của Kaoh Hmin Neugyn

Phá

Hôm qua tôi nguyện sẽ xuất gia
Nguyện hướng tâm theo Đạo trung hoà
Nguyện học lời Phật sâu thăm thẳm
Nguyện tìm Chân Thật Nghĩa sâu xa
Thoang thoảng nhẹ đưa hương dạ thảo
Bàng hoàng cứ ngở quỷ dạ xoa
Chợt hiểu căn cơ còn quá thiếu
Thôi thì cứ nguyện để gọi là….

Diana Vuong
***@***
Bác tâm trạng quá ! em xin cảm tác mấy vần ạ!

VÔ ĐỀ

Song thưa để gió cài
Rớt nhẹ hạt sương mai
Tiếng mõ xao nhành trúc
Hồi chuông vọng gác đài
Trông màu thiền vướng áo
Rũ sắc tục quàng vai
Dạ đếm mùa xuân chuyển
Người qua giấc mộng dài…

Lê Khánh Toàn
***@***

VỀ ĐÂU
(Lưu thuỷ đối)

Cõi tạm ưu phiền định xuất gia
Mà chưa quẳng gánh lệ đêm hoà
Lên rừng nhặt lá tâm còn bận
Xuống bể gieo mình phước vẫn xa
Có lẽ trời xanh không thấu dạ
Nên đày phậm hẩm ướt mùi xoa
Đầm sông gột hết bao hờn tủi ?
Cửa phật về nương có thể là…?

TV
21.4.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s