Bẻ Sầu!


Bẻ đôi vầng trăng.. chung trà, chung rượu
Thử vui chăng với một tỉnh, một say
Uống cho biết giữa trà chát, rượu cay
Để thấy hẳn là ai mê ai thức

Luận thế thái nhân tình trôi giấy mực
Suốt đêm trường đi.. đứng giữa thực hư
Ta chưa say.. trăng như gần thấm mệt
Thôi trả chén trăng vàng ta chấm hết
Chuyện dương gian bi ái lắm cũng nhàm
Để ta ghép.. trả lại đôi vầng khuyết
Trả nhân thế sầu cay.. trả chát đời
Trả cho trăng sáng đẹp mùa kiết hạ
Cho hồn ta thanh tịnh những dòng thơ

Kaoh Hmin Neugyn
04/17/2018

2 thoughts on “Bẻ Sầu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s