Không Thể Đâu Em..!


 

Không thể làm như thế được đâu em!
Nợ máu xương của bao người ngã gục
Hồn anh linh rửa nhục..hóa đất lành
Đừng cho giặc lê giày nhớp hôi tanh
Không thể được.. lắng nghe lời ta thán!
Đừng để đau thương quá giọt ly tràn

Không thể làm như thế được đâu em..!
Biển đảo, đất liền quê ta tuy nhỏ
Nhưng lòng dân chí lớn rõ bao đời
Mở “đặc khu” giặc lấy đất ăn chơi
Bổng phút chốc dân hóa người nô lệ
Dân biết nghĩ ! Em đừng nên làm thế
Bia miệng nghìn năm..danh uế khó mờ

Không thể nào xem nhẹ cả lòng dân
Nguyễn thị Kim Ngân chớ đùa với lửa
Hờn đang sôi, lệ máu giữa muôn trùng
Không thể làm như thế được đâu em..!
Dân sẽ vào chung tay viết sử hùng.

Nguyenmk
anmJune 13-2018

Kaoh Hmin Neugyn

One thought on “Không Thể Đâu Em..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s