Đàn Vịt Quê Tôi!


 

Đất nước tôi!
Mấy mươi triệu dân như bổng hóa tật nguyền.
Người ngọng nghịu, người mù lòa, câm và điếc.
Kẻ đi bằng đầu cúi lòn chân liệt
Hai bàn tay người tự khóa! Kiếm miếng ăn

Đất nước tôi!
Thừa mứa bọn lăng xăng
Thích sống hưởng khát thèm hào nhoáng
Mấy mươi triệu người chẳng khôn hơn mường mán
Bầy ăn hang ở lỗ dạy làm người.
Dân nước tôi!
Như trẻ nhỏ mới chào đời
Mấy mươi triệu chỉ biết khóc và chờ cho được bú
Bởi những người rừng đã khô da, vú cạn
Mấy mươi triệu vẫn “tự hào” được ơn mưa mốc.

Đất nước tôi!
Mấy chục triệu người khôn..
Chỉ chừng dăm thằng ngốc
Nhưng vẫn ngồi yên..
Cho chúng bán buôn đất ngọc
Dâng rừng vàng, hiến biển bạc ngoại bang.

Dân nước tôi!
Hiền hậu trước sói lang
Mấy mươi triệu chừng như quên chống trả
Ruộng nát, vườn tan, quật mồ cuốc mã
Vẫn lòng tin Đảng “cho cả mùa xuân”

Đất nước tôi..!
Dân nô lệ bao lần..
Nên sợ lắm đòn đau tù ngục
Nghe ai gọi “dậy mà đi” thoi thúc
Vẫn trơ ngơ như:
Câm, điếc với mù lòa

Đất nước tôi..!
Mấy mươi triệu dân bổng hóa đàn chim “Vịt”
Mặc kệ ai lùa..sớm tối no.

Nguyenmk
Tháng 6-05-2018

annam

Kaoh Hmin Neugyn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s