Vô đề


Ngắm trăng tỏ lắng nghe khúc nhạc
Chợt động tình hồn lạc bâng quơ
Tưởng là dứt được đường tơ
Cái duyên chưa hết nợ còn trói tay
Dẫu không thể vượt ngoài nghịch cảnh
Cũng xem như ảo ảnh bóng mờ
Bó ưu tư, cột mối mơ
Quăng ra cửa ái, hướng bờ đường không

Nguyenmk

Kaoh Hmin Neugyn
01-22-2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s