Thu Chờ!


chieu thu

Phố nắng chiều nay..
Thiếu gió lay
Đường không tiếng gọi..
Lá rơi đầy
Bước đi cũng vắng..
Tình xào xạc
Thu chờ lối nhỏ..
Cánh vàng bay.

Nguyenmktháng 9-22-2018

One thought on “Thu Chờ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s