Rong rêu


 

Có bao giờ..!
Thời gian nói muộn đâu
Trăng vẫn mãi..
với tuổi đầu mười sáu
Chờ mong chi..
Từng bốn mùa thay áo!
Cho kiếp người..
Theo số phận rong rêu..

Nguyenmk

tháng 1-09-2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s