Một Vùng Cho Em


Bài thơ nầy đã được nhạc sĩ Hoàng nhạc Do phổ nhạc. Cảm ơn anh
MOT TROI CHO EM
Em len vào giữa đời
Cỏ níu lấy đôi chân
Em len trong tim người
Vội quá rơi tuổi xuân.

Em lang thang đường trần
Chỉ thấy rừng gian dối
Nhìn sâu vô tim mình
Cỏ hoang đã sanh sôi

Một chiều mưa không thôi
Một dòng trôi trên môi
Ôi! Chát mặn tình đời
Vừa nhen nhóm trong tôi

Một ngày mưa gọi tên
Sóng kỷ niệm dậy lên
Em thấy buồn rơi đều
Bàn chân bước chông chênh

Em lẻn vào hồn lạnh
Thấy vùng trời tuổi thơ
Nơi chưa từng chấp cánh
Buồn vui có bao giờ!

Nguyenmk
17-03-2018

Kaoh Hmin Neugyn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s