6 thoughts on “Đường Chỉ bàn Tay

  1. Đọc bài thơ “Đường Chỉ Bàn Tay” của anh tôi chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Thông, anh ấy viết:
    “Xòe bàn tay, dõi nét tay/ Biết đời còn nặng đắng cay với đời”…mỗi người một cảnh anh nguyenmk. Chúc ngày cuối tuần nhiều niềm vui.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s