15 thoughts on “Về lại hư hao

 1. Đi một đời dường như mãi quanh co ……
  Còn dường như gì nữa anh Nguyenmk, thì hẳn là chúng ta vẫn quẩn quanh chứ nào đã tìm ra lối thoát .
  Thấm rát buốt là đương nhiên rồi ….
  *
  Ta ngồi soi kính tìm ta
  Thấy bên kia … khiếp …. nhạt nhoà nỗi đau ……!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s