17 thoughts on “Không tên

  1. thi sĩ nguyenmk, cảm ơn đời đã có anh!. Chỉ ít dòng thôi mà bao hàm tất cả những lời người muốn bày tỏ. Vâng mình hãy cho những dối trá, trần đời điên đão này vào kim tỉnh hết anh nhé. Mình cũng mang hoa về đắp xung quanh mộ mà thứ tội trần đời. Chỉ còn cách đó lòng mình thanh thản hơn.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s