6 thoughts on “Trăng Nợ Một Đêm

    • Cảm ơn Liennguyen15 ghé thăm, Nmk mấy lần ghé bên LN để xem thơ muốn lưu lại đôi dòng mà tìm không ra chỗ để gởi gắm. Chúc bạn luôn vui mãi ngọt ngào.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s