11 thoughts on “Lòng mẹ vô song

 1. Gởi lại đây đôi dòng ngưỡng mộ
  Thái Bình Dương dẫu rộng không bằng
  Mẹ dầu dãi lưng còng năm tháng
  Bút viết nào viết hết gian nan.

  Ngưỡng mộ lòng hiếu thảo của anh Nguyenmk nhé. Kính chúc Bác luôn khỏe mạnh an vui !
  Em không thể nào viết được như thế.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s