5 thoughts on “Man Mác !

 1. Cố nhân ơi
  Xa rồi vẫn nhớ
  Một bờ vai
  …áp mặt lúc buồn vui
  Một vòng tay
  …ấm áp lúc đông về
  Một ánh mắt
  …vững lòng khi gục ngã !

  Cũng nơi này
  Cũng công viên ghế đá
  Sao vắng anh
  Em tìm hoài….không thấy
  Đêm buồn tẻ
  Một ngôi sao rơi
  Lạc loài rồi vụt tắt
  Cõi lòng em
  ….vụng vỡ mãnh trăng khuya….!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s