8 thoughts on “Cơn Mưa Chiều

  1. Dạ, cảm xúc khi thấy anh không nhà người Việt mình đi lững thửng dưới cơn mưa, anh ấy lau chùi kính xe dạo kiếm sống nhưng số phận ngày thứ sáu hẩm hiu mưa nhiều.
    Anh nhìn ngọn tháp chuông nhà thờ không biết nghĩ gì, có lẽ cũng đang khấn nguyện đó anh Gokku189.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s