9 thoughts on “Biển Cùng Anh

  • Bên San Francisco cũng đâu thấy tết.
   Chỉ có người thân chúc tụng nhau thôi.
   Dấu sượng sùng, nỡ nụ cười vui
   Gót xuân có bao giờ theo viễn xứ.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s