4 thoughts on “Tâm Động

 1. thi sĩ nguyenmk, anh thật sự là một thi sĩ ( ít ra là trong tôi).
  Mình cùng đọc kinh anh nhé. Yết đế yết đế ….. có nghĩa là tiến lên, tiến lên, tiến lên tới bến bờ giác ngộ. Tiếng Phạn: gate gate gate/ parasam gate…..budhishava.

  Liked by 1 person

  • Haha! muốn thanh tịnh lục căn cũng không dễ đâu nha BB, trước hét là phải tuân thủ ngũ giới đến khi không còn nhớ là đã tuân thủ chỉ biết là “bình sinh” vô nhiễm.
   Mà ngũ giới chỉ là sơ đẳng giới, nhưng lại là căn nguyên của mọi chuyễn động tâm tính, thiện ác bất khả luận, bất khả phân, cư sĩ hay tu sĩ ngày nay mấy ai đạt được “Thanh tịnh lục căn” giảng luận chỉ là ly thuyết. Hành trì ngũ giới là khóa lại lục căn, Khó lắm nha Nảo Bình hìhì

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s