6 thoughts on “Chòng Chành Nỗi Nhớ

 1. Chòng chành non nước nổi trôi
  tóc sương đã điểm da mồi còn đâu
  Trong tim đã gãy nhịp cầu
  Nỗi đau rơi xuống vực sâu một chiều
  Chòng chành nỗi nhớ trăm điều…
  Người ơi!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s